Utbildning

Styrelsen har utsett en utbildningsgrupp som kommer att ta fram förslag på utbildningar under året.

Har du önskemål och/eller förslag så maila oss gärna på kopmannaforbundet.gavleborg@gmail.com