Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från alla våra lokalföreningar.

På bilden ses alla ord. ledamöter och nästan alla suppleanter.