Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från alla våra lokalföreningar.

På bilden ses alla ord. ledamöter och nästan alla suppleanter.

Övre raden: Lasse Olsson (ordf.), Mats Andersson, Lars-Erik Orlander, Malou Sköld (sekr), Pär Eismar, Robert Grundell, Fredrik Jansson, Leif Eklund och Fredrik Rydberg (vice ordf.)

Nedre raden: Yvonne Eriksson, Helen Jonsäll, Josefin Nordvall, Carina Janars och Margaretha Ståhlquist.

Saknas på bilden: Karin Helin och Magnus Hedin